Litigation Investments

Procesfinanciering & No Cure No Pay                                                                     Litigation Financing & No Cure No PayStatus - Schadevergoedingsprocedure tegen de Nederlandse Staatsloterij              


BELANGRIJKE MEDEDELING


Januari 2023

De Hoge Raad heeft in juli 2022 het arrest van het Gerechtshof Den Bosch vernietigd. Het Gerechtshof had eerder een individuele speler - die tevens jurist is en een procedure had aangespannen - een schadevergoeding toegewezen. De Staatsloterij was het niet eens met deze uitspraak en stelde cassatie in bij de hoogste rechter van Nederland: de Hoge Raad.

Uit het vonnis van de Hoge Raad blijkt dat NIET iedere speler die heeft meegespeeld (ten tijde van de misleidende reclames) recht zou hebben op een schadevergoeding. Bij elke individuele speler dient er beoordeeld te worden of men door onjuiste en/of onvolledige informatie - in een bepaalde tijdsperiode tijdens het meespelen -  is misleid door de Staatsloterij. Elke speler c.q. claimant moet dus een gerechtelijke procedure aanvangen, zodat een rechter per geval kan beoordelen of men recht heeft op schadevergoeding.

Een uitspraak zoals de Hoge Raad heeft gedaan hadden wij – binnen het Nederlandse rechtssysteem - verwacht. Wij hebben eerder aangegeven dat wij niet verwachten dat een rechter in Nederland in een massaclaim (van duizenden claimanten) een algehele schadevergoeding toe gaat kennen. En waardoor elke claimant – verhoudingsgewijs - aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

Op basis van onze inventarisatie hebben wij doen vaststellen dat de kosten van een procedure - per individuele speler - aanzienlijk hoger zullen zijn dan het gemiddelde bedrag van de te vorderen schadevergoeding per speler. Indien dit niet het geval zou zijn geweest dan hadden wij een grote hoeveelheid dagvaardingen willen laten uitgaan, en voor elke (aangemelde) speler/claimant de procedure willen financieren op basis van No Cure No Pay. Het Nederlandse rechtssysteem en de claimcultuur is helaas niet vergelijkbaar met Amerika. In Amerika had een claimzaak - zoals de Staatsloterij - vrijwel zeker doen resulteren in een schadevergoeding voor elke speler/claimant. Dan wel had een dergelijke claimzaak vrij snel tot een schikking gebracht geworden door de aansprakelijke partij. 

Als procesfinancier hebben wij doen vaststellen dat de claimzaak tegen de Nederlandse Staatsloterij niet meer kansrijk is, en er met name geen financieel gewin meer te behalen zal zijn voor elke individuele speler/claimant en voor ons als procesfinancier. 


December 2021

Om de Staatsloterij mogelijk te dwingen tot het treffen van een schikking voor alle claimanten zijn wij aan het bezien of we een zogeheten "dagvaardingsoorlog" willen laten uitvoeren. Hetgeen een vele miljoenen kostende juridische operatie betreft, en tevens ongekend is voor Nederlandse begrippen. Zodra wij een besluit hieromtrent hebben genomen zal dit kenbaar gemaakt worden via een persbericht en op de website.


BELANGRIJKE MEDEDELING - Er kan geen schadevergoeding tot stand gebracht worden voor alle deelnemers indien 1 deelnemer een schadevergoeding toegewezen heeft gekregen via de rechter. In Nederland is de kans klein dat een rechter een algehele schadevergoeding toewijst die te verdelen is over elke claimant in de groepsclaim. Voor elke deelnemer/claimant zal er een - tijdrovende en kostbare - gerechtelijke procedure doorlopen dienen te worden.


Nadat Litigation Investments bekend maakte een proefproces te willen gaan aanvangen, en dit in april 2017 in de media kwam, zijn er veel reacties ontvangen van gedupeerden. Ook mochten we de nodige positieve reacties ontvangen over het feit dat wij (als procesfinancier) dit claimtraject invullen op basis van No Cure No Pay.  De nodige gedupeerden hebben inmiddels hun claim/vordering overgedragen aan Litigation Investments. De vorderingen dienen voorzien te zijn met financiële gegevens ten aanzien van de aankoopkosten van de loten over de periode van 2000 tot 2008. 

Een veelheid van de gedupeerden zijn nimmer aangesloten geweest bij claimclubs, en hebben GEEN afstand gedaan van hun vordering door gebruik te maken van het 40 euro aanbod van de Staatsloterij met wat gratis loten voor een zogenaamde bijzondere trekking. Er zijn ook reacties ontvangen van gedupeerden die wel waren aangesloten bij een claimclub. 

Door de hoeveelheid reacties vergt het enige tijd om het alles naar behoren te controleren en te registeren. De vorderingen dienen juridisch/administratief overzichtelijk gemaakt te worden in een speciaal (ICT) systeem. Dit om het mogelijk te maken om in een kort tijdbestek in aan aantal fases honderdduizend dagvaardingen te kunnen versturen.

Zorgvuldigheid vinden wij - met deze omvangrijke en maatschappelijk belangrijke claimzaak - belangrijker dan de factor tijd.   

Op basis van een inventarisatie hebben we kunnen vaststellen dat er nog ruim VIER MILJOEN personen zijn die een bewijsbare vordering hebben tegen de Nederlandse Staatsloterij.


Status Proefproces < huidige pagina 

aanmelding  

1. Proefproces en schadevergoedingsprocedure

2. Uw schadevergoeding en 8 jaar misleiding door de Nederlandse Staatsloterij

3. Gedupeerde deelnemers Nederlandse Staatsloterij en 4 miljard euro bewijsbare schadeomvang

4. Onderzoek misleiding en de periode voor 2000 en na 2008

5. Geheime schikking(en) met individuele deelnemer(s) en rechtsongelijkheid

6. Strafbare feiten volgens vonnis Hoge Raad

7. Procesfinanciering & No Cure No Pay - onze organisatie en kosten

8. Waarom wij dit doen

9. Collectieve schadevergoeding (nog) niet mogelijk in Nederland

10. Voordeel voor gedupeerden

11. Mogelijke gevolgen van de schadevergoedingsprocedures

12. Claimclubs - en geen schadevergoedingsprocedures

13. Overleg met directie Nederlandse Staatsloterij

Email