Litigation Investments

Procesfinanciering & No Cure No Pay                                                                     Litigation Financing & No Cure No Pay3. Gedupeerde deelnemers Staatsloterij en 4 miljard euro bewijsbare schadeomvang

Uit informatie die tot ons is gekomen (via claimanten/spelers, interne gegevens van de Staatsloterij en voormalige functionarissen van het Griekse bedrijf Intralot - het bedrijf dat de systemen van de Staatsloterij beheert) blijkt dat een meerderheid van de aanmeldingen voor de "bijzondere trekking van de Staatsloterij" personen betreffen die zelden of nimmer hebben meegespeeld. En de meerderheid van de aanmelders geen bewijs (meer) had. Slechts een relatief klein deel van de aanmelders, waaronder abonnementhouders en personen met bewijs van aankoop van losse loten, heeft gekozen voor het overdragen van de vordering voor 40 euro en enkele gratis loten. 

De Staatsloterij heeft laten weten dat er circa 7 miljoen gedupeerden zijn over de periode van 2000 tot 2008. Per maand had men in de periode van misleiding gemiddeld 3,6 miljoen spelers. Dit aantal betrof de losse loten verkoop en abonnementenhouders. Zo heeft de heer Frans van Steenis, voormalig directeur van de Staatsloterij, bevestigd.

In ieder geval is het aantal spelers/gedupeerden dat een schadevergoedingsprocedure kan aanvangen vele malen groter dan de circa 200.000 betaalde aanmeldingen via de ‘claimclubs’.

Volgens berekeningen op basis van de gemiddelde inlegbedragen van 1000 euro per speler/gedupeerde is er over een periode van 8 jaar misleiding een schadeomvang van 7 miljard euro ontstaan op basis van circa 7 miljoen gedupeerden.

Uit ons onderzoek blijkt dat er nog circa 4 miljoen gedupeerden zijn die een bewijs van aankoop van de loten kunnen overleggen en een schadevergoedingsprocedure kunnen instellen. De claimomvang en de totaal aan bewijsbare/gegronde vorderingen bedraagt circa 4 miljard euro.


Status Proefproces  

aanmelding  

1. Proefproces en schadevergoedingsprocedure

2. Uw schadevergoeding en 8 jaar misleiding door de Nederlandse Staatsloterij 

3. Gedupeerde deelnemers Nederlandse Staatsloterij en 4 miljard euro bewijsbare schadeomvang < huidige pagina

4. Onderzoek misleiding en de periode voor 2000 en na 2008 

5. Geheime schikking(en) met individuele deelnemer(s) en rechtsongelijkheid 

6. Strafbare feiten volgens vonnis Hoge Raad 

7. Procesfinanciering & No Cure No Pay - onze organisatie en kosten 

8. Waarom wij dit doen 

9. Collectieve schadevergoeding (nog) niet mogelijk in Nederland 

10. Voordeel voor gedupeerden 

11. Mogelijke gevolgen van de schadevergoedingsprocedures 

12. Claimclubs - en geen schadevergoedingsprocedures 

13. Overleg met directie Nederlandse Staatsloterij 

Email